032 261 63 13

HISTORIA FIRMY

HISTORIA FIRMY

Historia Przedsiębiorstwa Remontowo Handlowego Bobrek jest związana z Hutniczym Klubem Sportowym Stal Bobrek, zlokalizowanym w dzielnicy Bytomia – Bobrku. Dawne siedlisko bobrów – jak głosi miejscowa legenda, w późniejszym okresie zostało silnie zurbanizowane i uprzemysłowione poprzez budowę hut cynku i stali.

Pod koniec lat 80-tych ubiegłego wieku w Polsce – transformacja gospodarki, zmiany systemowe, zapoczątkowały powolny upadek Huty Bobrek – tym samym pojawiły się problemy finansowe klubu sportowego, który swoją działalność opierał również na świadczeniu usług remontowych. Po upadłości klubu Stal Bobrek w 1991 roku Teresa Niewiadomska, Jadwiga Małek zawierają spółkę cywilną o nazwie Zakład Remontowy Bobrek, zatrudniając grupę 100 osób zwolnionych z klubu. Trudna sytuacja branży hutniczej zmusza spółkę Bobrek do przyjmowania zapłaty za wykonane remonty na hutach w wyprodukowanych wyrobach hutniczych i tak otwiera się nowy rozdział -Hurtownia Stali połączony ze zmianą nazwy na Przedsiębiorstwo Remontowo Handlowe Bobrek s.c. a w dalszym okresie po dołączeniu Brunona Macianty – Przedsiębiorstwo Remontowo Handlowe Bobrek sp.j. T. Niewiadomska, J. Małek, B. Macianty.

Nasz znak firmowy „Bobrek” oznacza dla każdego klienta stabilny, wysoki poziom obsługi, a także pełną satysfakcję z pracy w tej firmie dla jej załogi.