032 261 63 13

Tytuł projektu:

Dofinansowanie na kapitał obrotowy dla PRZEDSIEBIORSTWO REMONTOWO-HANDLOWE „BOBREK” SPÓŁKA JAWNA J.MAŁEK, B.MACIANTY”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Krótki opis projektu:

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).

Cele projektu:

Celem projektu było utrzymanie działalności gospodarczej przedsiębiorcy w niezakłóconym stanie w okresie realizacji projektu. Planowanym efektem jest utrzymanie działalności gospodarczej przez kolejne lata.

Okres realizacji: 01.07.2020 – 31.07.2020

Wartość projektu: 88 562,28 zł

Dofinansowanie ze środków unijnych: 88 562,28 zł (poziom dofinansowania 100 % całkowitych kosztów)